TyglarEkonomi AB är en fullservicebyrå inom redovisning som erbjuder våra kunder anpassade helhetslösningar med hög kvalitet. Med vår personliga service och höga engagemang ger vi våra kunder stöd och trygghet så de kan fokusera på sin verksamhet

 • LÖPANDE REDOVISNING
  • Vi hanterar er bokföring och era löner
 • BOKSLUT & ÅRSREDOVISNINGAR
  • Vi gör klart alla era årshandlingar och skickar dessa till revisorn eller bolagsverket.
 • SKATTER & DEKLARATIONER
  • Vi gör klart era deklarationer och hjälper er att skicka in dessa.
 • RÅDGIVNING
  • Vi hjälper er med rådgivning för  företaget och er privata ekonomi i relation till detta.