1.) Löpande redovisning

Vi tillhandahåller de redovisningstjänster som behövs. På så sätt får du tillgång till vår specialistkompetens och du kan istället koncentrera dig på din kärnverksamhet.

• Löpande bokföring
• Lönehantering
• Avstämd månadsrapportering
• Resultatanalys
• Skattedeklarationer

2.) Bokslut och årsredovisningar

Vi hjälper till, färdigställer och upprättar de handlingar som krävs:

• Resultatplanering och bokslutsdispositioner
• Bokslutsbilagor och årsredovisning
• Bokslutsintyg

3.) Skatter och deklarationer

Vi sköter:
• Bolagets inkomstdeklaration
• Privata inkomstdeklarationer
• Taxeringsärenden

Vi tillhandahåller också:
• Skatterådgivning

4.) Rådgivning

Vi analyserar ditt företag och kommer med förslag till förbättringar.
• Val av bolagsform
• Bolagsärenden
• Genomgång av rutiner

Eller är ert bollplank när ni behöver någon att bolla affärsidéer och koncept med.